دانلود غربت از مجموعه حجم سبز سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی

غربت

از مجموعه حجم سبز

سهراب سپهری

 

 

 

با صدای خسرو شکیبایی 

دانلود
 

ماه بالای سر آبادی است ،

اهل آبادی در خواب.

روی اين مهتابی ، خشت غربت را می بويم.

باغ همسايه چراغش روشن،

من چراغم خاموش ،

ماه تابيده به بشقاب خيار ، به لب كوزه آب.

 

غوک ها می خوانند.

مرغ حق هم گاهی.

 

كوه نزديک من است : پشت افراها ، سنجدها.

و بيابان پيداست.

سنگ ها پيدا نيست، گلچه ها پيدا نيست.

سايه هايی از دور ، مثل تنهايی آب ، مثل آواز خدا پيداست.

 

نيمه شب با يد باشد.

دب آكبر آن است : دو وجب بالاتر از بام.

آسمان آبی نيست ، روز آبی بود.

 

ياد من باشد فردا ، بروم باغ حسن گوجه و قيسی بخرم.

ياد من باشد فردا لب سلخ ، طرحي از بزها بردارم،

طرحی از جاروها ، سايه هاشان در آب.

ياد من باشد ، هر چه پروانه كه می افتد در آب ، زود از آب در آرم.

 

ياد من باشد كاری نكنم ، كه به قانون زمين بر بخورد .

ياد من باشد فردا لب جوی ، حوله ام را هم با چوبه بشويم.

ياد من باشد تنها هستم.

 

ماه بالای سر تنهايی است.


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,