دانلود کتاب صوتی گزیده ی اشعار در کوچه باغهای نیشابور محمدرضا شفیعی کدکنی

                به کجا چنین شتابان؟/ محمدرضا شفیعی کدکنی     دانلود

 

 به کجا چنین شتابان ؟

 

گون از نسیم پرسید

 

دل من گرفته زینجا

 

هوس سفر نداری

 

ز غبار این بیابان ؟

 

 همه آرزویم اما

 

 چه کنم که بسته پایم

 

به کجا چنین شتابان ؟

 

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم

 

سفرت به خیر !‌ اما تو و دوستی خدا را

 

چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

 

به شکوفه ها به باران

 

 برسان سلام ما را

 

محمدرضا شفیعی کدکنی 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,